Advisory 4

Magandang Buhay Imeldans!

Malugod naming ipinababatid na patuloy pa rin kaming tumatanggap ng mga mag-aaral para sa taong pampaaralan 2020-2021 mula Kinder hanggang Grade 6.

Maari ka pa ding makapag enrol kahit na nasa loob ng iyong bahay!

Bisitahin lamang ang:
http://deped.in/IESonlinereg2020

Ibigay lamang ang buong impormasyon na hinihingi sa form at mag upload ng iyong birth certificate at Form 138/Form 9 o yung mas kilala natin sa tawag na Card o Progress Report Card!

Ito ay bahagi ng aming pakikiisa na mapaglingkuran kayo sa kabila ng kinahaharap nating krisis dulot ng COVID19.

Ano pang hinihintay mo!! ENROLL NA!

Tandaan:
“Laging maghugas ng kamay at manatili sa loob ng bahay! Sa paglaban sa COVID19 ika’y sumabay para sa mas mahabang buhay!”