Pagbati sa mga mag-aaral na magsisipagtapos sa taong pampaaralan 2019-2020. Maari lamang pong maghintay ng abiso mula sa aming page ukol sa mga posibilidad ng pagkakaroon ng graduation rites. Muli, mula sa pamunuan at mga guro ng Imelda Elementary School, binabati namin kayo!